Porady

Serwis Vaillant – Kraków. Naprawa piecyków gazowych | Porady

Przegląd kotła gazowego to bardzo ważna czynność, aby urządzenie pracowało prawidłowo i jak najbardziej oszczędnie. Zachęcam do wykonywania przeglądów w okresie wiosennym i letnim, ze względu na większą ilość czasu, który mogę poświęcić na tego typu czynności. Można przyjąć, iż pod koniec września rozpoczyna się sezon grzewczy i od tego czasu większość zleceń to awarie kotłów gazowych. Duży procent tych awarii jest spowodowany brakiem regularnych przeglądów. Producenci kotłów gazowych zalecają wykonanie przeglądów raz w roku i jest to optymalny czas, aby urządzenia pracowały z jak największą wydajnością i były bezpieczne w użytkowaniu. Staram się uświadomić użytkowników kotłów i piecyków gazowych, że jak przegląd zostanie wykonany raz na półtorej roku to też nic złego się nie dzieję, ale jak brak przeglądu trwa kilka lat to stan techniczny urządzenia i skutki awarii mogą być bardzo kosztowne….. 
Bardzo ważnym elementem w kotłach gazowych jest wymiennik ciepła. W szczególności dotyczy to kotłów gazowych kondensacyjnych, w których doprowadzenie wymiennika do złego stanu technicznego może skutkować rozszczelnieniem, a w takim przypadku jedyny ratunek to zakup nowego. Koszt takiej części z wymianą to zazwyczaj kwota około 3000 zł. W zakładce „galeria” można zobaczyć zdjęcia wymienników w stanie krytycznym. Do czyszczenia tego typu wymienników stosowane są specjalne środki chemiczne. Na całość przeglądu składa się szereg innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania pracy.  Zwykle przegląd kotła gazowego trwa od półtorej do nawet trzech godzin, wszystko zależy od stanu technicznego. W skrajnych przypadkach konieczny jest demontaż wymiennika pierwotnego lub wtórnego (płytowego) do odkamieniania chemicznego. 
Zachęcam więc do regularnych przeglądów dla poprawy działania piecyka lub kotła gazowego oraz dla portfela użytkownika :) 

Problemy związane z zakamienionym wymiennikiem ciepła to przede wszystkim spadek wydajności kotła gazowego działającego w funkcji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Odłożenie się kamienia o grubości 1 mm na powierzchni wymiennika zmniejsza jego sprawność o ok. 10%, tym samym zwiększa zużycie paliwa o podobną wartość. Szacuje się, że wzrost kosztów eksploatacji urządzeń grzewczych na skutek odkładania się kamienia kotłowego wynosi średnio ok. 20%. Czynniki mające wpływ na osadzanie się kamienia: 
• twardość wody im jest wyższa (ilość rozpuszczonych w wodzie osadów mineralnych), tym więcej kamienia się osadzi, 
• pH im jest wyższe (odczyn zasadowy) wody, tym większa będzie tendencja do odkładania się kamienia, 
• temperatura im jest wyższa, do której podgrzewa się wodę, tym więcej kamienia się wytrąci.

Pierwsze uruchomienie kotłów gazowych kondensacyjnych:
Zakres „Pierwszego Uruchomienia“ obejmuje: sprawdzenie doprowadzonych przewodów i podłączeń, sprawdzenie poprawności działania urządzenia, kontrola i regulacja parametrów grzewczych, przeszkolenie użytkownika, wypełnienie Karty Gwarancyjnej w zakresie „Pierwszego Uruchomienia“, 

Zakres „Pierwszego Uruchomienia“ nie obejmuje: prac związanych z instalacją urządzenia, usuwania wad i usterek w instalacji, prac dodatkowych związanych z urządzeniem lub instalacją ( w tym wykonywania podłączeń elektrycznych oraz montażu dodatkowych urządzeń sterowania i regulacji) 

Modernizacja źródła ogrzewania:
Wymiana starszego kotła gazowego na nowoczesny kocioł kondensacyjny to znaczne obniżenie kosztów użytkowania. Gazowy kocioł kondensacyjny dzięki wykorzystaniu pary wodnej zawartej w spalinach może obniżyć koszty nawet o 30%. Zaletą wymiany kotła gazowgo z otwartą lub zamknietą komorą spalania na kocioł kondensacyjny są stosunkowe niskie koszty inwestycji w porównaniu do innych źródeł grzewczych. 


Przepisy prawne dotyczące przegladu urządzeń gazowych:
Zgodnie z artykułem 62 ustawy Prawo Budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie użytkowania poddawane kontroli okresowej, co najmniej raz w roku. Kontrola ta polega m.in. na sprawdzeniu stanu technicznego urządzeń gazowych oraz ocenie przydatności do dalszej eksploatacji.


 (c)2021, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Pozycjonoawnie: Kowal24